MIND WISDOM

Mind Wisdom tarjoaa psyykkisen valmennuksen palveluita, ryhmäyttävää toimintaa ja virkistäytymistä
erityisesti urheilumaailmaan ja työyhteisöjen hyvinvoinnin kehittämiseksi.

Oli kyseessä siis yksilö, joukkueellinen yksilöitä tai työporukka haasteiden keskellä tai muuten halukas eheytymään ja kehittymään ota rohkeasti yhteyttä! Tarjoamme palveluita erityisesti myös lasten- ja nuorten tarpeisiin.

Kaipaatko lisämyyntiä tai vuorovaikutteista ohjelmaa/luentoa tilaisuuteesi? Vuosien myynnillinen kokemus, osaaminen tapahtumatyöstä ja asiakaspalvelutyötausta takaavat myös erittäin toimivan lisän tiimiisi esimerkiksi messujen tai muun tapahtuman ajaksi. Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Jotain muuta mielessä? Olemme erittäin luovia ja avoimia erilaisille ideoille, joten älä epäile tuoda niitä julki!

Kaikki lähtee sinusta! Oppimalla tuntemaan itsesi paremmin, suoriudut paremmin. Niin yhdessä kuin yksinkin!

OTA YHTEYTTÄ

PSYYKKINEN VALMENNUS

Psyykkisen valmennuksen hyödyt on mahdollista tuoda osaksi niin tavallista arkea, työtä kuin
huippu-urheiluakin, kaikkialle missä halutaan edistää hyvää terveyttä ja suorituskykyä. Riittävät psyykkiset taidot ovat edellytys menestymiselle niin yksilönä ja joukkueena urheilussa sekä työntekijänä tai johtajana organisaatiossa. Kun erot huipulla ovat pieniä, se mitä oman pään sisällä käydään läpi ratkaisee!

Valmennukseni isoimpana tavoitteena tutustuttaa asiakas itseensä yksilönä ja löytää riittävä
keskittyminen ja rentoustila toteuttaa mentaalista harjoittelua. Valmennettavien kanssa käymme läpi, mistä asioista huippusuoritus oikeastaan koostuu ja minkälaisia välineitä on olemassa oman itsetietoisuuden kasvattamiseen sekä kykyyn säädellä vireystilaa optimaaliseksi oman parhaan mahdollisen suorituksen saavuttamiseksi. Minkälainen vaikutus on positiivisuudella ja oikeanlaisella mielikuvaharjoittelulla suoriutumisen, motorisen oppimisen tai hermoverkkojen kannalta ja minkälaisia eroja meissä on oppijina eri aistikanavien painotuksen suhteen. Oppimalla tuntemaan itsemme paremmin, suoriudumme paremmin!

PSYYKKINEN VALMENNUS JOUKKUEILLE

Sosiaalipsykologian opintojeni innoittamana erityisesti ihmisryhmät ja joukkueet ovat mielenkiintoni keskiössä. Omaan pitkän lajitaustan joukkuelajeista ja pidän erityisesti urheilujoukkueiden roolista toimia erilaisista taustoista tulevien ihmisten sekoittumispaikkana. Urheilujoukkueet ryhminä ovat dynaamisia kokonaisuuksia ja alati muutoksessa. Kun lisätään useita ihmisiä saman asian äärelle, on hyvä kommunikaatio kaiken avain. Hyvä vuorovaikutus syntyy kyvystä ymmärtää muita ja muita voi ymmärtää ainoastaan ymmärtämällä itseään ensin.

Ryhmien ja joukkueiden kohdalla huomioitavia ja valmennukselle keskeisiä seikkoja ovat muun muassa:

 • Yhteinen mielenkiinnon kohde ja tavoite

 • Ryhmän kiinteyden eli koheesion ymmärtäminen ja edistäminen

 • Ryhmän jäsenten jakama yhteinen sosiaalinen identiteetti

 • Onnistuminen tavoitteissa vs. pitkät tappioputket

 • Tavoitteiden asettelun haasteiden huomiointi

 • Yksilöiden erot kilpailijoina

 • Keskittymiskyky ja häiriötekijät

 • Roolitus: oman roolin hyväksyntä, rooliodotukset, erilaisten roolien tärkeyden tunnistaminen

 • Urheilijoiden itsetunto, positiivinen itsepuhe

 • Kognitiivisten kykyjen edistäminen ja oman suorittamisen analysointi


Henkinen valmennus auttaa joukkueita asettamaan sopivia tavoitteita ja saamaan jokaiselle onnistumisen elämyksiä, jotka taas toimivat motivaation polttoaineena. Urheilujoukkueet ovat usein ryhmäkooltaan suuria, mutta yleensä toiminta suoritustilanteessa tapahtuu pienryhmissä, kuten vaikka pelaaminen ketjuissa. Pienemmissä ryhmissä tai kentällisissä on urheilijan helpompi erottua edukseen, mutta erot esimerkiksi peliajoissa saattavat lisätä myös kateutta muissa urheilijoissa. Joukkueiden kanssa toimiessa on hyvä huomioida myös mahdolliset ympäristötekijät, niin fyysiset, sosiaaliset, kulttuuriset kuin taloudellisetkin, sillä kaikki nämä vaikuttavat myös ryhmässä toimiviin yksilöihin.

Ryhmien kanssa tavoitteena on saavuttaa hyvä kiinteys eli koheesio sekä kehittää sosiaalisia- ja vuorovaikutustaitoja entistä paremmiksi. Toimiva ryhmä on täynnä erilaisia yksilöitä, joten kaiken yhdessä toimimisen ja toisten ymmärtämisen taustalla on hyvä itsetuntemus. Joukkueiden arkeen pyrimme kotiuttamaan myös mielikuvaharjoittelun välineitä sekä positiivista ajattelua ja itsepuhetta.

Ryhmän johtajien, kuten esimerkiksi valmentajien ja huoltajien kanssa isoimpana tavoitteena on löytää rakentavan ja kannustavan palautteenannon keskitie sekä tunnistaa erilaisia tunnetiloja ja dynamiikan ongelmia omassa ryhmässä paremmin, mukauttaa omaa johtamista oikein, ryhmän kehitysvaiheet huomioiden. Mentaalisen valmennuksen tavoitteena on tuoda lisää työvälineitä kehittää osaltansa ohjattavien kognitiivisia kykyjä ja suorituksen analysointia sekä osallistaa omaa ryhmää monipuolisemmin tulevan suunnittelussa sisäistä motivaatiota kasvattaen.

Tarkat tavoitteet ja toivottu kesto yhteistyölle laaditaan jokaisen asiakkaan kanssa erikseen. Keskustelemalla ja arvioimalla omaa toimintaa sekä observoimalla nykyistä tilannetta, katsomme yhdessä, minkälainen apu ja tuki kenelläkin on paikallaan. Ryhmät ja sosiaaliset tilanteet kun ovat dynaamisia, eli alati muutoksessa, elämme osittain aina hetkessä ja tartumme niihin asioihin, mitkä milloinkin vaativat käsittelyä.

PSYYKKINEN VALMENNUS YKSILÖILLE

Kun erot huipulla ovat pieniä, erottuvat henkisesti vahvat urheilijat edukseen. Henkistä vahvuutta voidaan osoittaa esimerkiksi

 • hyvällä tunteiden- ja vireystilan säätelyllä

 • keskittymisellä sekä stressinhallinnalla kilpailutilanteessa

 • Hallitsemalla omaa suorittamista kilpailutilanteessa suunnitellusti

 • Tarkastelemalla kriittisesti omaa motivoitumista suorittamiseen

 • Pohdiskelemalla tarkemmin kilpailemisen kokemista

 • Tutkiskelemalla omaa identiteettiään urheilijana

 • Itsevarmuudella ja positiivisella ajattelulla

 • Huomioimalla itsepuheen merkityksen suorittamiselle

 • Taitona arvioida ja analysoida omaa suorittamista ja kilpailemista sen eri vaiheissa

Se millaista tukea urheilija missäkin vaiheessa urallaan kaipaa on yksilöllistä ja siksi mentaalinen valmennus rakennetaankin aina kestoltaan ja tavoitteeltaan urheilijan tarpeita vastaavaksi. Vuodesta toiseen jatkuva urheilu vaatii myös motivaation tarkastelua ja urheilun kipinän ylläpitoa, johon henkinen valmennus myös tähtää! Henkisessä valmennuksessa huomioidaan urheilijan iälle tyypilliset seikat ja harjoitukset mukautetaan osaksi lajitreeniä tai erillisiksi tapaamisiksi parhaiten sopivalla tavalla.  Hyvät psyykkiset taidot ja valmiudet vapauttavat energiaa itse fyysisen suorituksen tekemiselle!

PSYYKKINEN VALMENNUS TYÖYHTEISÖILLE

Välillä se, mitä kaivataan on henkilö oman organisaation ulkopuolelta. Tuore näkökulma itselle tutun yhteisön haasteisiin voi olla juuri se, mikä ratkaisee. Tuoreet kasvot voivat olla myös ne, jotka kertovat vaikuttavasti uusista ideoista ja tuovat ajattelun keskiöön asioita, joita jokaisen tulisi ottaa huomioon omassa työssä, jotta kaikkien olisi mielekästä toimia. Kun porukka kerätään kasaan oikeiden teemojen äärelle, on melko varmaa, että hyvää keskustelua saadaan aikaiseksi. Keskustelun ohella teemoihin voidaan paneutua myös puhtaasti hauskanpidon ja erilaisten toiminnallisten harjoitusten avulla. Työnilon, ilmapiirin ja toimivan yhteisön avaimet ovat joskus vain naurahdusten ja tietokoneen telakkaan jätön päässä!

 • Miten mielikuvaharjoittelua, tavoitteiden asettelua ja positiivista itsepuhetta voitaisiin soveltaa sinun työssäsi?

 • Koetko työssäsi stressiä tai jännittävätkö esiintymiset?

 • Haluaisitko oppia hallitsemaan tunteitasi paremmin myös sinulle haastavissa tilanteissa?

 • Kaipaatteko vinkkejä johtoportaalle, miten motivoida ja kannustaa omaa tiimiä paremmin?

 • Miten olla tasavertainen ja jakaa rakentavaa palautetta positiivista unohtamatta?

 • Miten kannustaa ja ohjata entistä parempiin tuloksiin?

 • Miten asettaa realistisia ja motivoivia tavoitteita ja huomioida ryhmän tarpeet sekä roolitus paremmin?

Istutaan yhdessä alas ja laitetaan viisaat päämme yhteen. Löydetään yhdessä ne välineet, joilla teidän on helppo jatkaa eteenpäin, kohti menestystä!

MIND WISDOM VIRKISTYSPÄIVÄT

Tarjoamme täydellisen paketin työ-, tai harrastusporukan virkistäytymiseen, juhliin ja pikkujouluihin!

Mind Wisdomin virkistyspaketti räätälöidään asiakkaan toiveiden mukaisesti. Täyden palvelun pakettimme n. 5-30 henkilölle sisältää esimerkiksi:

 • Yhteistyökumppanimme Saunatilojen ja uima-altaan vapaan käytön varattuna aikana Tampereen keskustassa
 • Vuorovaikutteisen luennon valitusta aiheesta/yhteishenkeä nostattavan aktiviteetin joka räätälöidään kohderyhmän toiveiden ja tilaisuuden luonteen mukaan kesto 45min-1,5h
 • Live-esiintyjä ruokailun ajaksi tai iltaa tahdittamaan (kesto noin kaksi tuntia tai sovitusti)

OTA PIKAISESTI YHTEYTTÄ, NIIN SUUNNITELLAAN JUURI TEIDÄN NÄKÖISENNE PÄIVÄ!

KAUPALLISET TEHTÄVÄT

Omaan yli kymmenen vuoden kokemuksen erilaisista myynnillisistä ja promootiotöistä erilaisten brändien ja tuotteiden parissa.

Kokemusta on karttunut laajasti:

 • messu- ja tapahtumatöistä

 • promootiotyöstä

 • menekinedistyksestä

 • tuote-esittelyistä

 • puhelinmyynnistä

 • sekä B2B-puolesta että B2C puolesta

 • lasten- ja perheiden aktiviteeteista

 • liikunnanohjauksesta

 • juonnoista

 • esiintymisestä

 • Työhyvinvointi- ja huvinvointipäivistä


Eniten kokemusta löytyy konsulenttitöistä päivittäistavarakaupoissa elintarvikkeiden parissa tuotemaistatuksineen ja myös hygieniapassi löytyy suoritettuna. Lisäksi olen ollut toteuttamassa lukuisia kauppakeskustapahtumia, messuja, näytöksiä sekä juhlia ja koko perheen elämyksiä, virkistyspäiviä ja työhyvinvointitapahtumia. Sydäntäni lähellä ovat liikunnan, hyvinvoinnin sekä elämästä nauttimisen teemat ja niihin liittyvät tuotteet, tapahtumat ja palvelut. Olen iloinen ja reipas itseohjautuva myyntitykki ja asiakaspalvelu on minulle kaikki kaikessa. Tulen hyvin toimeen myös lasten ja vanhusten kanssa, asioin sujuvasti englannin ja hieman myös ruotsin ja saksan kielellä. Seison tarvittaessa myös sujuvasti käsilläni tai heitän voltin, mikäli tilaisuutesi tai myyntimenestys vaatii heittäytymistä! Ota rohkeasti yhteyttä niin kerron mielelläni lisää.

BIO

Olen sosiaalipsykologian maisterivaiheen opiskelija (YTM) Itä-Suomen yliopistosta ja EduFocus ohjelman kautta kouluttautunut psyykkinen valmentaja Tampereelta. Yliopisto-opinnoissani olen keskittynyt erityisesti urheilijuuden teemaan, muun muassa ryhmäprosesseihin urheilujoukkueessa sekä huippu-urheilijoiden elämänkulkuun ja psyykkisiin valmiuksiin. Pääaineeni ohella olen opiskellut ja opiskelen laajemmin psykologiaa sekä työ- ja organisaatiopsykologiaa ja liikuntapsykologiaa. Kehitän ja päivitän jatkuvasti omaa osaamistani erilaisilla kursseilla sekä seminaareihin ja työpajoihin osallistumalla. Lisäkouluttautumista ohjaavat oma mielenkiintoni sekä meneillään olevat projektit. Minulle uuden oppiminen ja itseni kehittäminen on läpi elämän jatkuva prosessi, jonka varrella myös jokainen kohtaamani uusi ihminen opettaa minulle jotakin uutta.

Taustaltani ja sydämeltäni olen urheilija ja kilpaillut aikanaan kansainvälisellä tasolla ja treenannut maajoukkueringissä. Lajitaustaa cheerleadingista on kertynyt 15 vuoden ajalta ja sitä ennen telinevoimistelusta, sekä team gymin puolelta yhteensä noin 8 vuoden ajalta. Työtaustaltani olen melko monissa liemissä keitetty myynnillisen asiakaspalvelun ammattilainen ja ihmistuntija.

Työhistoriaani kuuluu paljon erilaisia liikunta-alan, asiakaspalvelun, myynnin ja markkinoinnin töitä yli kymmenen vuoden ajalta, kolmen vuoden mittainen myynnillinen asiakaspalvelutyö isossa ICT-alan yrityksessä sekä nelisen vuotta työtä koulun ohella yksityisen puolen hoiva- ja hoitoalan yrityksessä. Muutamien vuosien ajan toimin osa-aikaisesti myös toisen valtakunnallisen liikunnallisen yrityksen palveluksessa tuntiohjaajana, toimistotyöläisenä ja viimeisimpänä myös organisationaalisessa johdossa Tampereen alueella, yhdessä kollegani kanssa. Tällä hetkellä työllistyn erilaisiin tehtäviin oman yritykseni asiakkaiden kautta sekä toimin Tampereen kaupungilla omaishoitajana. Heinäkuussa 2018 aloitin kaksivuotisessa hankkeessa rakentamaan urheilijapolkuja sekä hyvän valmennuksen opasta työryhmäkoordinaattorina.

Olen ohjannut ryhmäliikuntaa, akrobatiaa ja voimistelua erilaisille kohderyhmille aikuisista taaperoihin, erityisryhmät mukaan lukien reilun kymmenen vuoden ajan. Olen työskennellyt, niin yksityisille palveluntarjoajille, kuin kunnille ja urheiluseuroille. Viimeisen puolitoista vuotta olen ohjannut vuorovaikutustyöpajoja ja työhyvinvointia erilaisille kohderyhmille sekä toiminut psyykkisenä valmentajana muun muassa cheerleading-joukkueille ja eri lajien yksilöurheilijoille. Olen toiminut aikaisemmin myös lajitaito- sekä fysiikka valmentajana lähinnä cheerleadereille sekä lajin leirivalmennuksen parissa eri puolilla Suomea keikkaillen.

Vahvuuteni ovat ihmisten ja erityisesti ihmisryhmien kanssa työskentelyssä. Lähellä sydäntäni ovat myös lasten- ja vanhusten kanssa työskentely. Pidän vaihtuvista tilanteista haasteineen ja parhaiten koen toimivani arjessa pienen kiireen keskellä, kun jokainen päivä on hieman erilainen. Koen, että laaja työhistoriani on opettanut minulle paljon erilaisten organisaatioiden toiminnasta, ihmissuhteista, päätöksenteosta, itseohjautuvuudesta ja suunnittelusta. Yhdistelen laajasti osaamistani ja pyrin luomaan myös uutta innovatiivisesti soveltaen. Visuaalisuuteni sekä urheilullisuus ja rakkaus eläimiin ovat vahvasti mukana toiminnallisten työkalujen ja menetelmien suunnittelussa.

OTA YHTEYTTÄ